Általános szerződési feltételek 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Ms-Metál Kft. (székhelye: 2500 Esztergom, Szarvaskői út. 13., hrsz : 11010 , cégjegyzékszám: Cg. 11-09-008242, adószám: 12676761-2-11), a és az Ügyfél által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő (igénybe vevő az a természetes, illetve jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe, a továbbiakban Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Vállalkozó és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek) 

  1. Általános tudnivalók, a Felek közti szerződés létrejötte 

1.1. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan, Magyarország területén nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, mely a butorbox.hu oldalon (a továbbiakban: vállalkozás) keresztül történik. Továbbá, jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely a jelen szerződében meghatározott Felek között jön létre. 

1.2. A szerződés a Felek között csak magyar nyelven jöhet létre. 1.3. A vállalkozásban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv”) szabályozza, azzal hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5. § (2) és 6. § (2)-ben foglaltak. 

1.4. A vállalkozásban feltüntetett termékek megjelenítése vásárlásra történő felhívásnak minősül. A vállalkozásban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. 

1.5. A szerződés a rendelés visszaigazoló e-mail Ügyfél általi fogadásával, és a rendelés Fogyasztó általi nyugtázásával jön létre. A Felek között ily módon magyar nyelven létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet (pl.: rendelések leadása) is szerződésnek minősül, amelyet az Ügyfél a Vállalkozó ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen, vagy telefonon). A megrendelés útján létrejött szerződés a Vállalkozó iktatja, azt a Fogyasztó kérésére utólagosan hozzáférhetővé teszi. 

A szerződés megkötése ráutaló magatartás formájában tett  jognyilatkozatnak minősül. 

1.6. Ügyfélszolgálat: Ms-Metál Kft. 

Ügyfélszolgálati iroda helye: 2510 Dorog, Esztergomi út. 47.  

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: 

hétköznapokon 7:00-15:00, 

Telefonszám: 06 33-435-895 

E-mail: http://www.polcmetal.hu/ 

 msmetalkft@gmail.com

  1. Regisztráció 

2.1. A Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap pontos, hiánytalan kitöltésével valósul meg a regisztráció. 

2.2. A Vállalkozót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Vállalkozót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Vállalkozónak felróható okból hozzáférhetővé válik. 

  1. Megrendelés 

3.1. A vállalkozásban szereplő termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a konkrét árucikk információs oldaláról lehet részletesen megismerni. 

3.2. Ha vásárlás előtt kérdése merülne fel a termékkel kapcsolatban, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Ügyfélszolgálatunk elérhetőségeit az 1.6. pontban találja. 

3.3. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett nettó ár, amelyhez az általános forgalmi adót hozzá kell számolni. Az összeget a weboldal a rendelés minden szakaszában mutatja. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. 

3.4. A termékek részletes leírás oldalán a kosárba teszem gombra kattintva lehet a megvásárolandó termékeket a bevásárló kosárba helyezni. A megrendelendő termékek darabszámát a kosár oldalon van lehetőség módosítani. Amennyiben valamilyen terméket ki szeretne venni a kosárból, úgy kattintson a kosár oldalon a termék neve mellett található X jelre! 

3.5. A szállítási cím oldalon kell kiválasztania, hogy hova kéri a termék kiszállítását. Lehetősége van a regisztráció módosításánál újabb szállítási címeket felvenni, vagy egy régebben megadott címet módosítani. 

3.6. A szállítás menüpontban látható díjak csak Magyarországra történő kiszállításra vonatkoznak. A kiszállítást futárszolgálat biztosítja. Külföldre történő szállítási igény esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal. 

3.7. A szállítási cím kiválasztása után a rendelés megerősítése oldalra jut. Itt, miután áttekintette a rendelése paramétereit és mindent rendben talált, a rendelés elküldése gombra kattintva tudja leadni a rendelését. Az esetlegesen tévesen elküldött megrendelés módosítására a kapcsolat menüpontban megadott elérhetőségeken keresztül van lehetőség. A rendszer a rendelés megérkezése után egy visszaigazoló e-mailt küld a regisztrációkor megadott e-mail címre. Amennyiben ez volt az első rendelése, úgy munkatársaink telefonon is vissza fogják igazolni azt.

3.8. A vállalkozásban megrendelhető termékek árai változásának jogát a Vállalkozó fenntartja azzal, hogy a módosítás a vállalkozásban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az árváltozás a már megrendelt és visszaigazolt termékekre nem vonatkozik. 

3.9. A megrendelést a Ms-Metál Kft. csak regisztrált Ügyféltől és akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan tölt ki, úgy hibaüzenetet kap a Vállalkozótól.) A webáruházat, az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

3.10. Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

3.11. A webáruház az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a webáruház ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. 

  1. Szállítási és fizetési feltételek 

4.1. A megrendelt terméket az Ügyfél a rendelés feladásakor kiválasztott szállítási módnak megfelelően személyesen is átveheti a Vállalkozó telephelyén. (Cím: 2510 Dorog, Esztergomi út. 47.) 

4.2. A megrendelt termékeket cégünk igény esetén házhoz szállítja. A szállítás megfelelő védelmet biztosító csomagolásban történik. Kérjük, a csomag sértetlenségét a kézbesítő előtt szíveskedjék ellenőrizni! Ha sérülést lát, vetessen fel jegyzőkönyvet, s ne vegye át a csomagot. Utólagos reklamációt a csomag fizikai sérüléséről jegyzőkönyv nélkül nem áll módunkban elfogadni! 

Fontos, hogy a házhoz szállítás azt jelenti, hogy a kézbesítő cég vagy kollégánk a megrendelt árut a megadott címre szállítja, és ott átadja a megrendelőnek, vagy megbízottjának. A szállítási díjban nincs benne a termékek emeletre történő feljuttatása és összeszerelése. 

A szállítási költség tartalmazza a csomagolási, szállítási és utánvételi díjat is! Amennyiben eltérést észlel, lehetősége van a csomagot visszaküldeni központunkba. Kérjük, észrevételéről tájékoztassa ügyfélszolgálatunkat, hogy a felmerült hibát mielőbb korrigálhassuk! 

4.3. A megrendelt termékek a visszaigazoló e-mailben feltüntetett időn belül kerülnek kiszállításra. Abban az esetben, ha a megrendelt termék nem szerepel raktáron, úgy az Ügyfelet értesítjük a beszerzés és szállítás várható időpontjáról. A Vállalkozónak kártérítési kötelezettsége csak akkor

van, ha szándékosságra vagy súlyos gondatlanságra vezethető vissza a szállítási késedelem. Nem illeti meg kártérítés az Ügyfelet az Ügyfélnél felmerült okból előállt szállítási késedelem, valamint vis maior esetén. Az előre egyeztetett időpontban az Ügyfél felelőssége az, hogy a megjelölt helyen átvételre jogosult személy tartózkodjon 

  1. Elállás, garanciális feltételek 

5.1. A fogyasztót megilleti az elállási jog, azaz a szerződés egyoldalú megszüntetésének joga. Az elállási határidő alatt a fogyasztónak lehetősége van a terméket kipróbálni, megvizsgálni, hogy alkalmas-e a rendeltetésszerű használatra. 

Az elállási határidő a termék kézhezvételétől számított 8 munkanap, mely idő alatt indoklás nélkül elállhat a fogyasztó a szerződéstől. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. A webáruház a fogyasztó által a termékre kifizetett összeget 30 napon belül köteles fogyasztó részére megtéríteni, levonva a szállítási költséget, ha a vevő igénybe vette a házhozszállítást. A termék visszaszolgáltatásáról, és annak költségéről fogyasztó köteles gondoskodni a termék eredeti csomagolásában. A webáruház azonban kérheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. 

A szavatossági igény érvényesítésére a mindenkor hatályos Ptk. szabályai irányadóak, mely alapján egyéves elévülési határidő figyelembevétele lehetséges. 

  1. Egyéb feltételek 

6.1. A Vállalkozó nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. 

6.2. A Vállalkozó az Ügyfelek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Vállalkozó az Ügyfelek adatait harmadik félnek nem adja ki. A Vállalkozó az Ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. Az adatvédelmi szabályok elérhetőek a Weboldal alsó felületén található Adatvédelmi szabályokra kattintva. 

6.3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. 

Esztergom, 2015. március